HOME PROJEKTY O_FIRMIE KONTAKT

2 0 0 6   ZESPÓ£ MIESZKALNO-US£UGOWY
"BROWAR" w Gdañsku Wrzeszczu
studium urbanistyczne i projekt koncepcyjny
wspó³praca z "FORT" i "A-PLAN bis"
autorzy:
prof. dr in¿. arch. Szczepan Baum
mgr in¿. arch. Jacek Droszcz
mgr in¿. arch. Zbigniew Kowalewski
mgr in¿. arch. Andrzej Kwiecinski
mgr in¿. arch. Piotr Mazur
dr hab. in¿. arch. Antoni Taraszkiewicz
dr in¿. arch. Wojciech Targowski
mgr in¿. arch. Agnieszka Walulik


Inwestor:
P.B. "Górski" sp. z o.o.
Link:
www.pbgorski.pl